PERSONVERN

Flyttebyrånorge.no er en del av Flytteguiden, Org. nr.: 824721742 , er et selskap med virksomhet i Norge. Personvernreglene for Flyttebyrånorge.no og Flytteguiden er utviklet med sikte på å opprettholde et høyt nivå av beskyttelse av personvern og å tydeliggjøre våres stilling angående personvernproblemer og behandling av personopplysninger. Vi behandler personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning, herunder personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) og andre gjeldende nasjonale personopplysningslover i Norge («personopplysningsloven»).

Denne personvernerklæringen gjelder alle Flyttebyrånorge.no og Flytteguiden´s produkter og tjenester, herunder nettsteder og mobilapplikasjoner. For visse tjenester og produkter levert av Flytteguiden´s nettsteder kan det finnes særskilte vilkår for behandling av personopplysninger. Disse vilkårene får du informasjon om når du bruker de aktuelle tjenestene/produktene.

1. Generell beskrivelse av hvordan vi behandler opplysninger

Flytteguiden samler inn personopplysninger for blant annet å kommunisere med og oppfylle våre forpliktelser overfor kunder og brukere i samsvar med inngåtte avtaler, samt for å forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene. Dessuten samler vi inn personopplysninger for å vise tilpasset innhold og markedsføring til deg. Videre samler vi også inn personopplysninger for å administrere tjenestene og sørge for at du får tilgang til dem, svare på henvendelser til kundeservice og rette opp feil. Flytteguiden vil bare behandle din personlige informasjon til de formålene den ble samlet inn for og i samsvar med denne personvernpolitikken og relevant lovgivning. Vi oppbevarer personopplysningene så lenge som det er nødvendig for å oppnå behandlingsformålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Når personopplysningene ikke lenger er relevante for formålene de ble samlet inn for, sletter eller anonymiserer vi dem, inkludert eventuelle logger eller annen sikkerhetskopiert informasjon.

Ditt personlige personvern er viktig for Flytteguiden og vi behandler bare din personlige informasjon i samsvar med relevante personvernlover. Vi behandler din personlige informasjon når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg og for å behandle kundesaker og tjenester levert av Flytteguiden. Vi behandler også dine personlige opplysninger når vi har en legitim interesse, for eksempel direkte markedsføring til deg. Ved behov ber vi om ditt samtykke.

EnglishNorwegian